Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Vasemmiston ajama maksuton toisen asteen koulutus alkoi!

Uudistus maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta takaa kaikille nuorille maksuttoman lukion ja ammatillisen koulutuksen, ja opiskeluun tarvittavat oppimateriaalit.

Tämä on lapsiperheille merkittävä etu. Se turvaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle jatkomahdollisuuden ja sitä kautta paremmat eväät tulevaisuuteen. 

Pelkän peruskoulun varaan jääneiden työllistyminen on käytännössä nykypäivänä mahdotonta, joten uudistus tukee nuorten elämää merkittävällä tavalla. Uudistus näkyykin tämän syksyn selvässä nousussa ammatilliseen opiskeluun hakeneiden määrässä.

Maksuton toisen asteen opetus oli vasemmiston kynnyskysymyksiä hallitukseen mentäessä, ja se on koulu-uudistuksena yhtä merkittävä kuin kaikille peruskoulu-uudistus aikanaan.

https://www.ksml.fi/paikalliset/4252413