Vastaus Perlaconin ”Jyväskylän kaupunki- onko kaupungilla varaa sopeuttaa vai olla sopeuttamatta?” raportille

Kiitämme Perlaconia ja erityisesti niitä, jotka kirjoittivat tämän ”Jyväskylän kaupunki- missä kaupungilla varaa sopeuttaa vai olla sopeuttamatta?” raportin. Jyväskylässä tarkastellaan talouttamme lyhyellä aikavälillä vuodesta toiseen. On hyvä, että nyt katsomme 4 vuotta eteenpäin, vaikka sekin on lyhyt aika. Jotta lyhytaikainen työ olisi todella tavoitteellista, sen on oltava osa pitkän aikavälin tavoitetta. Valitettavasti raportissa ei esitetty tällaista pitkän aikavälin tavoitetta. Se

Lue lisää...

Mistä kunta päättää?

Huhtikuun kuntavaaleissa äänestetään päättäjät kuntien valtuustoihin neljäksi seuraavaksi vuodeksi. Sinulla on kotikuntasi asukkaana mahdollisuus itse lähteä tavoittelemaan päättäjän paikkaa asettumalla kuntavaaliehdokkaaksi. Tai voit vapaasti valita mieleisesi ehdokkaan ja äänestää häntä valtuustoon. Valtuusto on tärkeä paikka. Valtuustossa tehdään kaikkia kuntalaisia koskevia päätöksiä, jotta asukkaiden arki olisi sujuvaa ja julkiset palvelut käytettävissä. Valtuutetut linjaavat, millaisin voimavaroin järjestetään koulutus- ja sivistyspalvelut, kuten kirjasto-

Lue lisää...
Kati Kytömaa 2

Vaikuta Jyväskylän tulevaisuuteen

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa kunnan päätöksissä ovat kaupunkimme lapset, nuoret, vanhukset, sekä pienipalkkaiset työntekijät. Kunnan päättäjät päättävät Jyväskylässä tärkeistä asioista, jotka koskettavat niin kaupunkimme työntekijöitä, kuin palveluiden käyttäjiä. Päätökset vaikuttavat kaikkien meidän arkeemme, mutta myös kaupunkimme maineeseen, vetovoimaan, sekä pitovoimaan. Päätöksillä voimme vaikuttaa, siihenkin että Jyväskylässä työskentelee riittävästi motivoituneita ja ammattitaitoisia ihmisiä vastaamassa kuntalaisten palveluista. Kun työnantaja huolehtii työssäjaksamisesta ja kohtelee

Lue lisää...
Ira Vainikainen

Monimuotoisia naapurustoja rakentamalla kaikki voittavat

Aktiivinen kaupunkisuunnittelu ja asuntopolitiikka ovat tehokas lääke alueellisen eriarvoistumisen kitkemiseksi. Kun samalle alueelle suunnitellaan monenlaista asumista, syntyy monimuotoinen naapurusto erilaisine asukkaineen. Yksi näkökulma on monisukupolvisuus – että alueella voi asua niin opiskelijoita, nuoria perheellisiä, keski-ikäisiä kuin senioreitakin. Toinen on varallisuus ja koulutustausta – on tärkeää, että hyvä- ja huono-osaiset kaupunkilaiset eivät päädy omiin karsinoihinsa. Vieri vieressä eläminen nimittäin lisää ymmärrystä

Lue lisää...
Paul Abbey

Osallistuminen voimaannuttaa

Minusta demokratia on ainoa päätöksentekojärjestelmä, joka johtaa kestävään rauhaan yhteiskunnassa. Tällaisen rauhan saavuttaminen juontuu siitä, että oikeassa demokraattisessa päätöksenteossa päätökset tekevät ne ihmiset ja tahot, joita asia koskee. Tämä eroaa tilanteesta, jossa päätöksen tekee vähemmistö, tai ne, joihin päätös ei suoraan vaikuta. Tässä tilanteessa päätöksiä voidaan sanoa epädemokraattisiksi. Yleinen väärinkäsitys on, että vaaleilla valitut poliittiset järjestelmät, määritellään demokraattisiksi järjestelmiksi. Tällainen

Lue lisää...

Tule ehdokkaaksi kuntavaaleihin!

Jyväskylään valitaan uudet päättäjät 18.4. käytävissä kuntavaaleissa. Ehdokkaaksi voi asettua maaliskuun ensimmäiselle viikolle saakka. Tule vasemmiston kuntavaaliehdokkaaksi ja vaikuta osaltasi siihen, millaisessa kunnassa elämme. Ota yhteyttä aluetyöntekijä Anssi Koskiseen puhelimitse 040 646 3177 tai sähköpostitse anssi.koskinen@vasemmistoliitto.fi

Lue lisää...

Kalenteri