JYVÄSKYLÄN VASEMMISTON KUNNALLISJÄRJESTÖ

Kunnallisjärjestö keskustelee kunnallispoliittisista asioista, asettaa tavoitteita ja ottaa kantaa erilaisiin kunnallispolitiikassa esille nouseviin asioihin. Kunnallistoimikunta käy myös aktiivista keskustelua valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnallisjärjestön korkein päättävä elin on vuosikokous, jossa valitaan kunnallistoimikunta, joka johtaa kunnallisjärjestöä vuosikokouksien välillä.

Jyväskylän Vasemmiston kunnallisjärjestön kunnallistoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 15 varsinaista ja 5 varajäsentä. Kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut ovat kutsuttuina jäseninä. Tämän lisäksi kunnallistoimikuntaan kuuluu kutsuttuina toimikunnan ulkopuolisina jäseninä luottamushenkilöt eri lautakunnista ja johtokunnista. Kunnallistoimikunnan kokoukset ovat avoimia kunnallisjärjestön jäsenille. Tervetuloa toimikunnan kokouksiin!

Kunnallistoimikunta kokoontuu keskimäärin 12 kertaa vuodessa, pääsääntöisesti sunnuntaisin ennen Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksia maanantaina. 

Sähköposti: jklvaskj[at]gmail.com

Puheenjohtaja
Akseli Hiltunen
puheenjohtaja[at]vasemmistojkl.fi

Varapuheenjohtaja
Heta Kopra

Jäsenet:

Maria Koivuvirta
Matti Pöppönen
Kari Yksjärvi
Henri Närhi
Tiina Kontio
Ritva Juvonen
Tapani Kaakkuriniemi
Aarne Vesterinen
Mette Toikkanen
Hanna Ylläsjärvi-Kuitunen

Varajäsenet:

Olli Kokkonen
Pauli Wuokko
Jukka Kinos
Oskari Rantala
Sirkku Ingervo

Kunnallistoimikunnan kokous
Kunnallistoimikunnan kokous