JYVÄSKYLÄN VASEMMISTON KUNNALLISJÄRJESTÖ

Kunnallisjärjestö keskustelee kunnallispoliittisista asioista, asettaa tavoitteita ja ottaa kantaa erilaisiin kunnallispolitiikassa esille nouseviin asioihin. Kunnallistoimikunta käy myös aktiivista keskustelua valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnallisjärjestön korkein päättävä elin on vuosikokous, jossa valitaan kunnallistoimikunta, joka johtaa kunnallisjärjestöä vuosikokouksien välillä.

Jyväskylän Vasemmiston kunnallisjärjestön kunnallistoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 15 varsinaista ja 5 varajäsentä. Kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut ovat kutsuttuina jäseninä. Tämän lisäksi kunnallistoimikuntaan kuuluu kutsuttuina toimikunnan ulkopuolisina jäseninä luottamushenkilöt eri lautakunnista ja johtokunnista. Kunnallistoimikunnan kokoukset ovat avoimia kunnallisjärjestön jäsenille. Tervetuloa toimikunnan kokouksiin!

Kunnallistoimikunta kokoontuu keskimäärin 12 kertaa vuodessa, pääsääntöisesti sunnuntaisin ennen Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksia maanantaina. 

Sähköposti: jklvaskj[at]gmail.com

Puheenjohtaja
Jouni Takkinen
puheenjohtaja[at]vasemmistojkl.fi

Varapuheenjohtaja
Sirkku Ingervo

Muut jäsenet:

Helena Helin Kautto
Ritva Juvonen
Tapani Kaakkuriniemi
Outi Kalla
Tiina Kontio
Kati Kytömaa
Henri Närhi
Matti Pöppönen
Oskari Rantala
Däman Saeed
Ira Vainikainen
Aarne Vesterinen

Varajäsenet

Rosa Heikkinen
Jukka Kinos
Olavi Kokkonen
Paula Rastas
Mette Toikkanen

Kunnallistoimikunnan kokous
Kunnallistoimikunnan kokous