Kuntavaaliehdokkaat 2021

Paul Abbey
Kimmo Ahonen
Alistair Dunn
Däman Saeed
Akseli Ekola
Heidi Elmgren
Sami Haapakoski
Ari Harlamov
Rosa Heikkinen
Janne Heinikangas
Santeri Helakallio
Akseli Hiltunen
Irma Hirsjärvi
Sirkku Ingervo
Ritva Juvonen
Tapani Kaakkuriniemi
Ilmari Kallius
Sirpa Keskinen
Maria Koivuvirta
Tiina Kontio
Heta Kopra
Anne Kovanen
Kati Kytömaa
Matleena Käppi
Sampo Lamminsalo
Kaisla Lehtonen
Matti Leino
Elina Liekkinen
Jorma Muhonen
Henri Närhi
Katja Oksanen
Hannu Pasanen
Jani Pasanen
Matti Pöppönen
Juha Rajala
Oskari Rantala
Paula Rastas
Jenny Riikonen
Eetu Selenius
Mihail Seppälä
Carita Sohlman
Antti Suora
Jouni Takkinen
Eila Tiainen
Mette Toikkanen
Urho Tulonen
Vesa Turpeinen
Ira Vainikainen
Elli Veijanen
Aarne Vesterinen
Kari Yksjärvi

Lista täydentyy…

Ensimmäiset kuntavaalitehdokkaat vuodelle 2021