Vuoden 2022 valtuustoaloitteet

30.5. KESKUSTAN VETOVOIMAN LISÄÄMISEKSI KEHITETÄÄN TURVALLINEN KESKUSTA MYÖS JALANKULKIJOILLE

Kantakaupungin asukasillassa nousi vahvasti esille kävelykadun, rantaraitin ja keskusta-alueen
turvattomuus jalankulkijoille. Illassa toivottiin, että keskustan vetovoimaisuutta kehittäessä
huomioidaan jalankulkijoiden turvallisuus pyörien ja sähköpotkulautojen seassa selkeästi
erotettuina alueina kävelykadulla, rantaraitilla ja keskustan kevyenliikenteen väylillä. Toivottiin
myös, että jalkakäytävillä pyöräilyä valvottaisiin paremmin. Näin monet lapsiperheet,
huonojalkaiset vanhukset ja koiran ulkoiluttajat uskaltuisivat kävelykadulle keskustan palvelujen
ja kahviloiden asiakkaiksi ja rantaraitille maisemista nauttimaan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että keskustan vetovoimaisuutta kehitettäessä

1. huomioidaan jalankulkijoiden turvallisuus nykyistä paremmin esim. kävelykadun
jakamisessa selkeästi jalankulkualueisiin ja pyöräily/sähköpotkulautailu alueisiin.
Kävelykadun keskellä voisi olla pyöräily ja sähköpotkulautailualue ja näyteikkuinoiden
puoli olisi varattu vain jalankulkijoille.

2. Esitämme myös, että rantaraitin turvallisuutta parannetaan vastaavasti, jotta
huonojalkaisetkin kävelijät ja koiranulkoiluttajat uskaltautuvat nauttimaan rantaraitin
maisemista.

– Sirkku Ingervo

25.4. Koirapuistoalueiden kartoitus ja edistäminen

Koirien määrä on ollut jo vuosia kasvussa Jyväskylän alueella ja on tärkeää, että
kaupunkiympäristössäkin koirien mahdollisuudesta liikkua vapaana huolehditaan.
Kaikilla koiranomistajille ei ole aidattua omakotitalon pihaa käytettävissä. Kaupunki –
ja taajama-alueilla koirat on pidettävä pääsääntöisesti kytkettynä. Hyvinvoivat koirat
ovat kaikkien etu.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että jyväskyläläisten lisääntyvän
koiraharrastuksen ja samalla koirien hyvinvoinnin varmistamiseksi kartoitetaan
ja osoitetaan lisää isojen ja pienten koirien koirapuistoiksi sopivia alueita eri
puolilla kaupunkia. On tärkeää, että niihin kulku myös kävellen ja
joukkoliikenteen avulla olisi helppoa.

Esitämme myös, että samalla pyritään lisäämään mahdollisuuksia pysyvien
koirapuistojen saamiseksi riittävän vankkojen rakenteiden ja aitojen avulla sekä
tuetaan aktiivisesti yhdistysten ja talkoilla rakennettavien koirapuistojen
syntymistä siihen merkityille alueille.

– Sirkku Ingervo

21.3. Kesätyöseteli kaikille 9. luokkalaisille

Monissa kaupungeissa jokainen 9. luokkalainen saa kesätyösetelin kahden viikon työpaikkaa
varten. Tavallisesti oppilaanohjaajat ovat jakaneet kesäsetelit oppitunnilla setelikohtaista
kuittausta vastaan. 9. luokkalaisista 30-50% on käyttänyt saamansa kesäsetelin. Kaupunkien
kokonaiskustannukset kesäsetelistä ovat olleet hyvin vähäisiä hyötyyn nähden. Monet yritykset,
yhdistykset ja järjestöt palkkaavat useita nuoria kesäsetelin avulla ja palautteen perusteella
kokemukset ovat olleet hyviä. Monilla aloilla ei nuoria olisi muuten otettu nuoria kesätöihin
lainkaan. Juuri ensimmäisen työpaikan saaminen on usein kiven alla. Vain harvalla nuorella on
suhteita kesätyöpaikan saamiseksi. Jotkut onnekkaat saavat kesätyöpaikan TET-paikastaan.
Koronan vuoksi TET-jaksoja on toteutunut vain hyvin harvassa koulussa.

Jyväskylän kaupunki maksaa tällä hetkellä Keski-Suomen alueella käytetystä kesäsetelistä 250
euroa ja lisäksi hallinnointikulut. Työnantaja maksaa nykyisen kesäsetelin osalta vähintään 125
euroa nuoren kahden viikon (60h) työpanoksesta, jolloin nuoren palkka on yhteensä vähintään
375 euroa. Viime vuonna Jyväskylässä kesäsetelin sai 100 onnekasta ja tänä vuonna 200
nuorta. Seteli tuli Jyväskylässä varattavaksi 1.2.22 klo 9.00 ja kaikki 200 seteliä varattiin 4
minuutissa loppuun. Hakemuksia on jo nyt n. 520 eli kesäsetelin jonottajia on enemmän kuin
saajia. Mikäli nuori ei ole saanut kahden viikon sisällä kesätyösetelivarauksestaan sopivaa
työpaikkaa, hän joutuu palauttamaan setelin ja joku muu saa sen. Kesätyösetelien
kierrättämiseen on kulunut paljon työtunteja.

Ysiluokkalaisia Jyväskylässä on 1400–1500 vuositasolla. Olisi varmasti taloudellisesti ja
inhimillisesti kestävintä, että kaupunki satsaisi kaikkien 9. luokkalaisten kesätyöseteleihin
riittävästi jo ensi vuoden budjetin valmistelussa. Ensimmäisen työpaikan saaminen käynnistää
usein positiivisen lumipalloefektin, joka voi muuttaa nuoren elämän.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

1. Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön 250 euron arvoisen kesätyösetelin jaettavaksi
kaikille 9. luokkalaisille yhteistyössä koulujen kanssa. ”Mikäli kesätyöseteliä ei
käytä, niin sitä ei tarvitse palauttaa ja näin säästyy hallinnollista työtä.
Kokonaissetelimäärä on muiden kaupunkien toteutuneiden kesäsetelityöpaikkojen
perusteella oletettavaksi max. 700 seteliä.

2. Lisäksi esitämme, että muille 16-17-vuotiaille varataan 100 kesätyöseteliä, mikäli ei
ole ennen kesäseteliä saanut tai työllistynyt kaupungin kesätöihin.

– Sirkku Ingervo