Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Vaikuta Jyväskylän tulevaisuuteen

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa kunnan päätöksissä ovat kaupunkimme lapset, nuoret, vanhukset, sekä pienipalkkaiset työntekijät. Kunnan päättäjät päättävät Jyväskylässä tärkeistä asioista, jotka koskettavat niin kaupunkimme työntekijöitä, kuin palveluiden käyttäjiä. Päätökset vaikuttavat kaikkien meidän arkeemme, mutta myös kaupunkimme maineeseen, vetovoimaan, sekä pitovoimaan.

Päätöksillä voimme vaikuttaa, siihenkin että Jyväskylässä työskentelee riittävästi motivoituneita ja ammattitaitoisia ihmisiä vastaamassa kuntalaisten palveluista. Kun työnantaja huolehtii työssäjaksamisesta ja kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti se näkyy palveluiden laadussa. Määräaikaisten työsuhteiden sijasta kaupungin tulisi pyrkiä tekemään toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia ja pitää
kiinni alansa ammattilaisista. Näin saadaan poistettua työntekijöiden epävarmuus tulevaisuudesta, toimeentulon ongelmat ja kuormittuminen, ja työntekijöiden vaihtuvuus vähenemään. Näin saadaan taattua laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kuntalaisille. Kaikella tällä on vaikutusta myös palveluiden käyttäjiin, kuntalaisten viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Heikossa kuntataloustilanteessa tulisi myös muistaa kehittää kaupunkimme reuna-alueita ja pitää myös ne elinvoimaisina. Kehittämisen kautta myös sinne saadaan vedettyä maksukykyisiä asukkaita. Se tuo mukanaan myös yritystoimintaa. Kaupunki voi vaikuttaa työllisyyteen sitä kohentavasti esimerkiksi laittamalla omille hankkeilleen työllistämisehdon, jossa urakoitsijan tulee työllistää paikallisia työttömiä kyseiseen hankkeeseen. Turvapaikanhakijoiden työlupien kuntoon laittaminen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen satsaaminen tuovat tarpeellista työvoimaa myös tulevaisuudessa tänne. Myös hankintasopimusten tekeminen paikallisten yritysten kanssa tuo elinvoimaa omaan kaupunkiimme. Turvataksemme laadukkaat hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut kunnassamme jatkossakin tarvitsemme päätöksentekijöitä, jotka ovat valmiita investoimaan kestävään tulevaisuuteen.

Korona-aika erityisesti on kurjistanut lasten ja nuorten eloa ja oloa. Emme voi leikata heiltä enempää. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle kaikkineen arviolta miljoona euroa, joten satsaamalla perheisiin ja ennaltaehkäiseviin toimiin, kouluihin, varhaiskasvatukseen ja harrastuksiin, nuorisotyöhön ja opetukseen, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, saadaan säästöä.

Päättäjien tulee ymmärtää leikkausten vaikutus muualla syntyviin kustannuksiin ja siksi kannattaa satsata palveluihin, se lisää vetovoimaa ja viihtyvyyttä, avainasemassa ovat palvelut! Jos haluat vaikuttaa Jyväskylän tulevaisuuteen, äänestä ja lähde ehdolle kuntavaaleihin! Ole siis aktiivinen.

– Kati Kytömää
Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas 2021,
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja,
JHL:n päätoiminen luottamusmies,
Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamies,
vasemmiston kunnallistoimikunnan jäsen,
vasemmiston Keski-Suomen piirihallituksen jäsen,
JHL:n Sisä-Suomen alueryhmän jäsen,
SAK:n aluetoimikunnan varajäsen,
Keskinäisen vakuutusyhtiö Turvan aluetoimikunnan jäsen,
Kuohun VPK:n naisosaston vetäjä.

Kati Kytömaa 2