Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Tammirinteen lähimetsä on arvokas

On esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, onko Tammirinteen kaavassa poistettavaksi esitettyjen kuuden tontin poistaminen alueelta riittävä toimi, jotta alueen luonto säilyy nykyisenlaisena. Myös ELY-keskus on tästä lausunut. Rakentamisen vaikutusta luonnonvesien käyttäytymiseen on mahdoton ennustaa varmasti. Sen tiedämme varmasti.

Asukkailla pitäisi olla oikeus luottaa siihen, miten aluetta on ilmoitettu kehitettävän, että siihen voi jollakin tavalla vaikuttaa, ja että rakentaminen ei heikennä elämänlaatua, vaan parantaa sitä. Tätä vääntöä on käyty pitkään Jyväskylässä.

Kun tulin politiikkaan mukaan kymmenen vuotta sitten, Väinölän asukkaat koettivat ystävällisesti pyytää siirrettävistä maamassoista rakennettavaksi meluvallia uuden Äijälänsalmen sillan nostamaa melua vastaan. Vuosia asiaa selviteltiin, ja silloin ajattelin, että tokihan se hoituu. Ei ole vieläkään hoitunut. Sen seuraukset ovat Väinölän asukkaiden jokapäiväinen kokemus.

Itse muutin Kekkolantielle 1985 ja silloin oli tiedossa, että alue rakennetaan. Silti muutos vaikutti huomattavalla tavalla asukkaisiin. Alueen keskustan tiiviys on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että nykyisen 20 000 asukkaan alueen paikallisyhteisöt ovat hajonneet. Se on Kuokkalan asukkaiden jokapäiväinen kokemus.

Ehkä siksi vuosi vuodelta kumuloitunut ärtymys asukkaiden kuulemattomuuteen tuntuu saavuttaneen jonkinlaisen käännekohdan. Pettymys ja kiukku valuu yli.

Olemme käyneet keskustelua niin lautakunnassa, kaupunginhallituksessa kuin valtuustossakin siitä, mikä kaupunki tämä Jyväskylä on, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että olemme sangen yksimielisiä siitä, että tiiviiksi rakentamisessa kannattaa täytyy tehdä uudelleenarviointia.

Toivon, että arviointi tehdään koko kaupungin alueella, jotta pohditaan tuottavuuden lisäksi myös terveyden kannalta tornitaloja, ylisuurta rakentamista kuin hyvinvoinnille välttämättömiä lähimetsiä, ja koko Jyväskylää erilaisina alueina, joihin liittyy voimakkaita – niin ikään hyvinvointiin liittyviä yhteisöllisyyden kysymyksiä.

Jokaisella lähiöihmisellä on oikeus lähimetsään. Alueiden kehittämisessä olisi syytä pyrkiä siitä, että asuin alueen asukkaiden viihtyvyys lisääntyy, ei heikkene.

Esitin tämän vuoksi Tammirinteen kaavaa palautettavaksi, siitä huolimatta, että tällä kertaa viranhaltijat ovat kuulleet asukkaita poikkeuksellisen hyvin. Sitä kehitystä on syytä jatkaa.

FT, tutkija Irma Hirsjärvi
Kaupunginhallituksen jäsen

ipa lapio

Hyväksytkö sivustolla kolmansien osapuolten evästeiden käytön? Tutustu tietosuojaselosteeseen