Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Strategiaseminaari: puheenvuoro 3 kärjet ja läpileikkaavat teemat

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto.

Suoraan sanottuna olen surullinen kaupunkistrategian kärkiin suunnitelluista muutoksista. Kärjet ovat kylmän etäiset ja se mikä elämässä on oikeasti tärkeää – ihmisten ja luonnon hyvinvointi – näyttää unohtuneen.

Resurssiviisaus ja osallisuus on siirretty kärjistä ns. “läpileikkaaviksi teemoiksi”, eli niille ei anneta sitä strategista painoarvoa, joka niillä tähän asti on ollut. Materiaaleista ei käy ilmi, minkälaisen kuntajohtamisen työkalun läpileikkaavat teemat tarjoavat verrattuna selkeisiin priorisoituihin toiminnan painopisteisiin. Onhan kärkienkin tarkoitus läpileikata kaupungin kaikkea toimintaa. Läpileikkaavista teemoista digitaalisuuden edistäminen näyttäytyy jokseenkin vanhanaikaisena ajatuksena. Digitalisaatio on väistämätöntä, välttämätöntä ja itsestäänselvää, eikä sitä tarvitse nostaa enää 2020-luvulla erikseen kaupunkistrategiaan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, kuten varmasti koko muukin valtuusto, haluaa tehdä politiikkaa, joka on kaikkien kaupunkilaisten eduksi ja hyväksi. Kaupungin tehtävä on edistää tavallisten asukkaiden hyvinvointia. Asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tulisikin näkyä strategian kärkenä viime kauden tapaan. 

Mielestäni kaupunkistrategian kärjistä puuttuu riittävä ymmärrys globaaleista megatrendeistä, jotka vaikuttavat myös meillä paikallisesti. Koronapandemian jälkeen hyvinvointivajeen paikkaamisen tulisi nousta keskiöön. On lisäksi huolestuttavaa, mikäli Jyväskylä poistaa resurssiviisauskärjen kaupunkistrategian ytimestä ekokriisin kiihtyessä, kun samaan aikaan muu maailma suuntaa kohti kestävyysmurrosta.

Mitä rohkeutta on jättää ilmastotoimet priorisoimatta? Onko Jyväskylän viesti maakunnan keskuskaupunkina se, että ilmastokriisin kiihtyessä niitä ei ole syytä pitää erityisenä painopisteenä? On hankalaa nähdä, miten Jyväskylän kaupunki näyttäytyisi niin paikallisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkään tasolla sivistyneenä ja modernina tulevaisuuden kaupunkina, jos menemme kestävässä kehityksessä taaksepäin ja tiputamme ympäristökärjen pois. Ympäristökriiseihin vastaamisen on siis ehdottomasti oltava tiukemmin kaupunkistrategian keskiössä ja kärjessä.

Kiitämme valmistelijoita rakentavasta ja inspiroivasta valtuuston yhteisestä työpajasta, jossa saimme aikaan kiinnostavia ideoita puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä. Strategialuonnoksen läpileikkaaviin teemoihin ei ole kuitenkaan tullut minkäänlaista muutosta elokuun strategiaprosessin käynnistämisen jälkeen. Valtuustoseminaarissa ja -työpajassa pidettiin yli ryhmärajojen tärkeänä ekologista ja sosiaalista kestävyyttä, jotka nyt loistavat poissaolollaan. Pohdimme, oliko valtuuston työpajalla siis lopulta merkitystä?

Luonnoskokonaisuudessa kasvun vauhdittaminen on saanut suhteettoman suuren painoarvon kansalaisilta nousseissiin näkemyksiin ja toiveisiin nähden. Kasvu ei voi olla itsetarkoitus, vaan yritysten ja koko talouden pitää tukea suurempiä päämääriä, kuten ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Kasvun riskinä on aina päästöjen ja ympäristöhaittojen lisääminen ja eriarvoisuuden kasvu. Yritykset nostetaan luonnoksessa  erikoiseen erityisasemaan – yhtä hyvin voisi strategian kärkenämme olla “elinvoimaa tuottava järjestösektori” – tämä olisi mielestäni yhtä omituinen linjaus. Meidän ei ole tarpeen nostaa yhtä yhteiskunnan sektoria erikseen jalustalle – elinvoimaa ja työllisyyttä edistetään hyvin monenlaisten tahojen toimesta.

Kun strategiasta on myös pudotettu kyselyissä kaikkein tärkeimmäksi kärjeksi äänestetty osallisuus ja hyvinvointi, kärjet näyttävät ajautuneen hyvin etäälle kaupunkilaisista, asukkaiden eduista ja tarpeista. Pohdinkin, onko asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistamisella ollut aidosti vaikutusta strategian valmisteluun.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on hyvillään siitä, että sivistys ja kulttuuri on nostettu arvoiseensa asemaan kaupunkistrategian kärjiksi. Nämä voisi kuitenkin luontevasti yhdistää yhdeksi kärjeksi, kuten valtuutettujen työpajassa yli puoluerajojen suunniteltiinkin: Jyväskylä – Sivistyksen ja kulttuurin kehto.

Kaupunkistrategian merkitys on ohjata kaupunkimme johtamista tällä valtuustokaudella ja suunnata Jyväskylän tulevaisuutta. Kaupunkistrategia ei ole brändipaperi.

Matleena Käppi

Hyväksytkö sivustolla kolmansien osapuolten evästeiden käytön? Tutustu tietosuojaselosteeseen