Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Strategiaseminaari: puheenvuoro 2 visiot

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto

Visiota on luonnosmateriaalissamme kuvattu strategian punaiseksi langaksi, joka on viestinnällisesti muistettava ja joka ohjaa koko strategiaa sisällöllisesti.  

Viestinnällisesti muistettavin osa nykyisessä strategiassa on slogan “rohkeasti aikaansa edellä”. Se on tavoitetila ja sutkautus, joka on syytä säilyttää, sillä siihen meidän on tähdättävä edelleen tulevina vuosina. 

Mitä strategian sisällölliseen tiivistämiseen tulee, osa hahmotelluista strategiakärjistä kyllä täsmää tähän visioon, mutta hyvinvointi ja ekologinen kestävyys eivät visiossa näy. Strategia on nykyisin, kuten hyvin tiedämme, kaupunkibrändin kirkastamisen väline ja siten yksi tapa erottautua muista kuntaorganisaatioista. Kuntalaisten hyvinvointia ja kestävyystyötä ei kuitenkaan brändityön varjolla ole syytä unohtaa paitsioon visiosta.

Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä koulutuksen ja osaamisen laajentaminen sivistyskaupungiksi on todella hyvä ja tervetullut muutos, joka tarjoaa juuri Jyväskylälle sopivan tavan erottautua edukseen. Näin saamme sisällytettyä kaupungillemme keskeisen kulttuurielämän osaksi yhteistä tahtotilaamme. kunnioittaa myös kaupungissamme olevaa  laajaa arkkitehtuuriperintöä ja meiltä ponnistavia taiteilijoita ja muusikkoja. 

Se kuvaa erinomaisesti edelleen elävää historiaamme koulutuskaupunkina, kuten ensimmäistä suomenkielistä oppiakouluamme Jyväskylän Lyseota ja opettajankoulutusseminaaria, josta on sittemmin kehkeytynyt myöskin sivistys keskiössä toimiva monialainen yliopisto.

Jyri Ylönen toi esille hyvin, että visio merkitsee myös tahtotilaa tulevaisuudelle. 

Herääkin kysymys, missä määrin tämä visio on jo nykypäivää, missä määrin vasta vajaan kymmenen vuoden päähän kaavailtu tavoitetila? Väkiluvulla mitattuna me olemme kasvava kaupunki tänä päivänä. Vastaako strategian visio nyt todelliseen haasteeseemme, heikkoon pitovoimaan? Kuinka kasvu auttaa meitä vuonna 2030, jos emme saa väkeä pidettyä täällä? Kenties voisimmekin tarkentaa visiota vielä. 2030 Jyväskylä voisi olla sivistyskaupunki, johon tullaan jäädäkseen.

Ira Vainikainen