Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Strategiaseminaari: puheenvuoro 1 arvot

Inhimillisyys ja rohkeus sopivat arvoina hyvin kaupunkistrategiaan paremmin kuin vanhassa strategiassa esiintynyt luovuus. Arvoista olisi tärkeää nostaa strategiaan myös yhdenvertaisuus, minkä suhteen kaupungissa on paljon tehtävää. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat kaupunkimme yhteisön perusta, jota meidän on vahvistettava. Kun nuo sanapilvet tuossa vilahtivat, panin merkille yhdenvertaisuuden korostuneen sielläkin.

Arvojen lisäksi kommentoimme näin aluksi myös yleisesti strategiaprosessia. 

Kevyt päivitys näyttää tässä vaiheessa muuttuneen täydeksi strategian uudistukseksi, jonka valmistelussa valtuuston ohjaus on jäämässä ohueksi. Tämän illan luonnoksessa ei ole pohjalla aikaisempaa strategiaa, ja muutokset vanhaan on täytynyt jokaisen valtuutetun itse vertailla, sen sijaan että ne olisi tehty meille näkyväksi suoraan. Kymmenen minuutin alustus ei avaa, miksi näin merkittäviä ja suuria muutoksia on lähdetty tekemään, ja mihin ne pohjaavat. Valtuutettujen tulisi ikään kuin koostetun materiaalipaketin ja nyt nähtävillä olevan luonnoksen pohjalta päätellä, mitä johtoryhmässä on ajateltu aiheesta.

Valtuutettujen vapaalle keskustelulle ei ole tässä lähetevaiheessa varattu käytännössä ollenkaan aikaa. Muutaman tunnin varoajalla pyydetyt ryhmäpuheenvuorot, joita varten ryhmillä ei ole ollut mahdollisuutta valmistella yhteistä kunnollista kantaa, eivät mahdollista kaikkien äänen kuulumista eikä tehokasta päätöksentekoa. Seminaareissa syntyneet muodikkaat sanapilvet eivät ole aitoa osallistamista.

Valtuutettujen mahdollisuus keskustella yhdessä jää päätöskokoukseen. Se taitaa venähtää kyllä aika pitkäksi, jos todella saamme vaihtaa ajatuksia vasta siellä. 

Meillä kaikilla on itsellemme tärkeitä asioita, joita haluaisimme päästä tässä strategiaprosessissa perustelemaan ja puolustamaan. Toivon, että jatkossa valtuuston aikatauluja laadittaessa huomioidaan paremmin tarve yhteiselle keskustelulle, joka on yhteisen ymmärryksen ja strategiaan sitoutumisen perusta.

Rosa Heikkinen