Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Säilytetään Pitkäkatu 25 julkisena kulttuurin ja yhteisöllisyyden tilana

Puheenvuoroni Pitkäkatu 25 kaava-asiassa 29.5.2023 Valtuustossa.

Kannatan eniten kaavan hylkäystä ja alueen kehittämistä julkisena tilana mieluiten taiteen ja kulttuurin julkisena tilana. Perinnepiha on myös hyvä kehitettävä asia, kuten lautakunnan käsittelyssä oli esillä. 

Terveiset Helsingin puu-Käpylästä, josta paluumuutin Jyväskylään 4 vuotta sitten. Sielläkin aikoinaan taisteltiin puutalojen ja koko alueen miljöön säilyttämisen puolesta. Onneksi asukkaat jaksoivat taistella ja puutaloalue säilytettiin nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi. Samalla laaja puutaloalue on sekataloalue siten, että noin puolet on omistusasuntoja ja puolet kaupunginvuokra-asuntoja. 

Nyt teemme taas postimerkkikaavaa sen sijaan, että mietitään laajempaa kokonaisuutta Pitkäkadun osalta. 

En voi ymmärtää, miksi ylipäätään halutaan myydä tontti halvalla sijoittajalle pikavoiton toivossa. Tontti vuokraamalla saataisiin ikuisesti tuloa.Tämän hetken vuokra olisi 25 000 euroa vuodessa ja mikäli tontin arvo arvioidaan uudelleen niin, todennäköisesti siitä saataisiin enemmän. 

Peruskorjausta on syytä kiirehtiä. Ei ole mitään takeita, että kiinteistösijoittaja peruskorjaa rakennusta, jos suhdanteet ovat huonot ja esim. pelkästään 49%:n rakennusoikeuden käyttäminen ei edellytä peruskorjauksen tekemistä. On riski, että peruskorjaus viivästyy ja rakennukset rapistuvat jopa korjauskelvottomiksi. 

Mitä tulevat sukupolvet toivoisivat meidän tänään päättävän? En ole ennustaja, mutta uskon tulevien sukupolvien vielä kiittävän meitä, jos säilytämme alueen julkisena tilana taiteen ja kulttuurin ja yhteisöllisyyden hyvässä kunnossa pidettynä paikkana. 

Eriävä mielipide: Ingervo Sirkku, Vas.

Pitkäkatu 25 tulee säilyttää ja kehittää julkisena avoimena kulttuurin, taiteen ja perinnepihan tilana. Kaupunki voi kehittää Könkkölän korjausmallilla kohtuuhintaisen peruskorjausmallin. Ja samalla peruskorjausta tulee kiirehtiä.

Jatkossa asukkaiden osallisuus on varmistettava alueen julkisena tilana kehittämisen näkökulmasta.  

– Sirkku Ingervo

https://www.ksml.fi/paikalliset/5964595
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1bb76ba0-b383-4d04-a45c-c9409f3483da