Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Onko Jyväskylän kaupungin työllisyyspolitiikka hyvän hallintotavan mukaista?


Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen (JST) alasajo on shokkiuutinen. Työ lakkaa 26 työntekijältä. Samoin lakkaavat kuntouttava työtoiminta ja työkokeilut, eikä työttömillä ole enää kokoontumistiloja. Ruokala loppui jo keväällä. Jäljelle jää kaksi hanketyöntekijää.

Shokki on myös Keski-Suomen yhteisöjen toiminnanjohtaja Tiina Sivosen viesti. Sen mukaan muitakin järjestötoimijoita menettää toimintakykynsä. Syynä tähän on tänä vuonna lanseerattu ”dynaaminen hankintamalli”. Se on malliltaan suoraan perustuslakivaliokunnassa aikanaan hylätyn kasvupalvelulain mukainen. Palvelut markkinaistetaan ja järjestöjen toimintatuki lakkaisi nykyisellään.

Alkaa nousta kysymys, tietääkö Jyväskylän kaupunginhallitus mitä Jyväskylän kaupungin työllisyystoimi tekee? Jo viime keväänä jouduttiin pelastamaan JST:n toiminta-avustus tälle vuodelle. Kun dynaamisen hankintamallin haitalliset vaikutukset tiedotettiin syksyllä kaupunginhallitukselle, se antoi budjettiesityksen yhteydessä erityisen ohjeen pitää huolta järjestöjen rahoituksesta. Sillä ei näytä olleen mitään vaikutusta.

Kolmas sektori on kunnan toiminnan ja talouden tasapainon yksi kivijalka, vaikka järjestöjen näkyminen budjetissa rajoittuu yleensä toiminta-avustuksiin. Niiden alueille tuoma hankeraha kerranaisvaikutuksineen ei näy kuntabudjeteissa. Siksi asiantuntematon erehtyy helposti luulemaan niiden rahoitusta pelkäksi menoeräksi. Tämän toivat esiin Kuntaliitto ja yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestön kattojärjestö SOSTE koko kesän ja syksyn kestäneellä kampanjalla kolmannen sektorin tärkeydestä kunnille.

Näen, että Jyväskylässä on ajettu järjestökenttä tietoisesti kriisiin. Dynaamista kilpailumallia on selvitetty järjestökentälle kahdessa infotilaisuudessa. Niissä ei ole pystytty vastaamaan järjestöjen kysymyksiin. Ristiriidan tultua esiin työllisyyspalveluista luvattiin järjestää keskustelu asiasta. Järjestöillä ei ole tietoa, mikä niiden tilanne 1.1.2021 lähtien. (Edit: kutsu neuvotteluun on nyt tullut: tilaisuus on 17.12.).

Tämä on jo farssi. Mielestäni pahinta on, että Jyväskylän kaupungin työllisyysasioiden päällikkö Päivi Pöntinen kertoo lehtihaastattelussa (KSML 8.12.2020), että tämä on työttömien toive. Voin kertoa, että valtakunnallisen Työttömien Keskusjärjestön jäsenistössä tällaista näkemystä ei ole tullut vastaan. Päinvastoin.

Työllisyyspalveluiden toiminta ei mielestäni ole ollut hyvän hallintotavan mukaista. Se ei ole myöskään työllisyystoimien kannalta tuloksekasta. Palvelujen sirottaminen mallin mukaisesti ei palvele työttömiä paremmin. Tilannetta ei voida puolustella EU:n kilpailulainsäädännöllä. Toivon, että kaupunginhallitus puuttuu heti asiaan. Nyt kaupunginhallituksen linjaukset järjestöjen toiminnan varmistamisesta eivät toteudu. Järjestöjen kriisi on estettävä.

– Irma Hirsjärvi
Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu (vas)

Ipa poseeraa