Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Mistä kunta päättää?

Huhtikuun kuntavaaleissa äänestetään päättäjät kuntien valtuustoihin neljäksi seuraavaksi vuodeksi. Sinulla on kotikuntasi asukkaana mahdollisuus itse lähteä tavoittelemaan päättäjän paikkaa asettumalla kuntavaaliehdokkaaksi. Tai voit vapaasti valita mieleisesi ehdokkaan ja äänestää häntä valtuustoon.

Valtuusto on tärkeä paikka. Valtuustossa tehdään kaikkia kuntalaisia koskevia päätöksiä, jotta asukkaiden arki olisi sujuvaa ja julkiset palvelut käytettävissä. Valtuutetut linjaavat, millaisin voimavaroin järjestetään koulutus- ja sivistyspalvelut, kuten kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Valtuutetut päättävät kouluverkosta, koulukyydeistä ja koulujen luokkakoosta samoin kuin lasten päivähoidosta ja päiväkotien sijainnista sekä vanhusten hoivan resursseista ja vammaisten tukemisesta.

Vaaleissa valitaan ihmiset, jotka päättävät myös neuvola- ja terveyspalveluista ja terveyskeskusmaksuista sekä hoitohenkilöstön riittävyydestä. Asukkaiden työ-, koulu- ja asiointimatkoja varten valtuutetut hankkivat liikenne- ja kuljetuspalveluja kaupallista liikennettä täydentämään. Lisäksi valtuuston tehtäviin kuuluu vastata paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja asuntopolitiikasta.

Kunnassa toteutetaan paikallistasolla pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteita. Kuntavaaleissa ei käydä pääministeritaistoa eikä kaadeta maan hallitusta. Kunnassa ei säädetä lakeja, vaan päätetään kuntalaisten palveluista. Kuntavaaleissa ei myöskään päätetä EU:n tukipaketeista eikä linjata sähkön tai polttoaineiden verotusta.

Eila Tiainen
Puheenjohtaja

Paula Rastas
Varapuheenjohtaja

Petri Pukari
Varapuheenjohtaja

Keski-Suomen Vasemmisto ry