Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Jyväskylän valtuuston syyskausi alkoi

Kaikki tuntuivat olevan levänneitä, ehkä hiukan kesäterässä. Valtuustoryhmämme koostumus muuttui: Itävaltaan maisteriopintoja tekemään lähteneen Matleena Käpin sijalle nousi varsinaiseksi jäseneksi Oskari Rantala. Irma Hirsjärvi on valtuustoryhmän pj, varalla Rosa Heikkinen ja Sirkku Ingervo. Paul Abbey jatkaa varsinaisena jäsenenä, Eila Tiainen kaupungin johtoryhmässä, ja kaupunginhallitukseen siirtyi jo 1.8.2023 Ira Vainikainen.

Keväällä joillekin ryhmille yllätyksenä tullut alijäämä on vakiintunut nyt noin 45 miljoonan eli 10 % suuruiseksi. Tämän pysyvän kululeikkauksen lisäksi vuoden 2023 budjettiin on ilmestynyt yli 6 miljoonan lisävaje, joka katettaneen lainanotolla. Ei hyvältä näytä.

Tänään valtuustoistunnossa napautettiin pöytään talouden ja toiminnan neljännesvuosikatsaus, Keljonkankaantie 81 kaava sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2026. Viimeksi mainitussa herätti ääntä perussuomalaisten näkemys kaupungin nuorisopalvelujen järjestämien vähemmistöjen tapaamispaikoista ”grooming-tapahtumina”. Nämä jatkuvat hyökkäykset joitakin kuntalaisia kohtaan koettiin jo naurettavina. Silti ne ovat loukkaavia ja vakava Jyväskylän hyvinvointia heikentävä tekijä.

Illan budjettiseminaarissa käsiteltiin taloustilannetta, sen käsittelyn aikataulua, ja YT-neuvotteluja. Vasemmistoliiton ryhmä on jo pitkään nostanut esiin tulopuolen vinoumaa, erityisesti verrokki- ja ympäristökuntia alempana pidettyä veroastetta. Nyt tuntuu siltä, että veroprosentin tarkistus ymmärretään laajasti muissakin ryhmissä välttämättömäksi. Nostimme esiin myös muun, erityisesti hankerahoituksen merkitystä talouden tasapainotuksessa: emme millään saa aikaan talouden tasapainotusta pelkin supistustoimin ilman että siitä seuraa vakavia ongelmia.

Ota yhteyttä valtuutettuihin valtuustoryhma@vasemmistojkl.fi tai laita viesti nettisivujemme lomakkeen kautta

Liity mukaan vasemmistoliittoon! Jyväskylässä alkuvuonna mukaan on liittynyt jo yli sata uutta jäsentä! Uusien ja kiinnostuneiden ilta on 1.9.2023 klo 16 lähtien osoitteessa Vaasankatu 10. Kahvi on kuumana klo 16 lähtien. Tervetuloa, ota kaveri mukaan!

Syksy 2023 valtuustoryhmä
Syksy 2023 valtuustoryhmä
Syksy 2023 valtuustoryhmä