Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Jyväskylän sivistyksen ja kulttuurin leikkaukset ovat tarpeettomat

Avaamme vuoden 2024 tylyjen talouslukujen, koulujen ja nuorten sekä taiteen ja kulttuurin rahoitusten leikkausuutisten äärellä. Lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden leikkausten seurauksista tiedämme hyvin 90-luvun laman lapsia koskeneiden tutkimusten vuoksi. Siksi on järkyttävää, että vaikka keväällä kaikki puolueet olivat sellaisia leikkauksia vastaan, loppuvaiheessa vain vasemmistoliiton ryhmä esitti korjaavaa rahoitusta leikkausten sijaan.

Taiteen ja kulttuurin leikkausten seurauksista harvemmin puhutaan. Taide ja kulttuuri ovat taloudessa arvonlisäosuudeltaan suurempi (3,1 %/BKT) kuin metsätalous (1,96 %) tai maatalous (0,75 %). Kulttuuri työllistää noin 136 000 ihmistä, 2,7 % maan työllisistä, tapahtuma-ala n. 200 000 henkilöä. Kulttuuri-identiteetti on alueen vetovoimatekijä, alan ammattilaiset sen asiantuntijaverkosto. (Tilastokeskus) Jyväskylän kulttuurin ja taiteen leikkaukset eivät jää vaikuttamatta.

1990-luvun lamassa selvitettiin Joutsan joutopäivien aikaiset rahanostot alueen pankkiautomaateista. Siitä lähtien kunta onkin tukenut kulttuuria osana imagoaan. Joutopäivät ja taidekeskus Haihatus tunnetaan.

Maakunnan kulttuurikriisiytymisestä kertovat Keitelejazzin lopettaminen ja juuri tullut tieto Kihveli soikoon-tapahtuman konkurssiuutinen. Molemmat ovat näkyneet mm. Helsingin Sanomien jutuissa. Lehden sisäsivun hinta on 34 000 euroa. Se kuvaa kulttuurin tuoman näkyvyyden välineellistä arvoa.

Taiteen ja kulttuurin osaamisella saadaan resursseja: hankerahaa, valtionapuja, projektiavustuksia ja esimerkiksi HYTE-kertoimen tuloutusta maakunnan ulkopuolelta. Edellytys tälle on toiminnan korkea taso ja merkittävät verkostot.

yväskylä leikkaa jopa tapahtumilta, jota pitää kärkenään. Huomaamatta ovat jääneet jatkuvat tapahtumat, kuten näyttelyt. Museokävijöiden määrä on rinnakkainen suurajojen kanssa. Matkailulle museot, kulttuurikohteet ja festivaalit ovat myös jatkuvia tapahtumia, sillä ne ehtivät ajoissa ulkomaan matkailumarkkinointiin.

Jyväskylän päätökset maakunnan kulttuurin tihentymänä yltävät viestillään kauas ja pitkään. Jyväskylän päätös lakkauttaa kulttuuripäällikön toimi ja osoittaa työt Keski-Suomen maakuntakirjaston johtajalle ”sivuhommina” on herättänyt koko maassa kysymyksen, ymmärretäänkö Jyväskylässä sivistyksen ja kulttuurin päälle.

Maakunnallinen varoittava signaali on, että Finland Festivals-ketjussa on mukana enää kaksi keskisuomalaista festivaalia: Jyväskylän Kesä ja Viitasaaren kesäakatemia/Viitasaaren musiikin aika. Ne tunnetaan, ja ne tuovat kansainvälisiä kontakteja ja kulttuuritalouden osaamista, sekä yrityksille omaleimaista, paikallistavaa Suomi-brändiä.

Jyväskylän olisi syytä olla huolissaan Keski-Suomen kulttuuritilanteesta. Kilpailu on nimittäin kovaa. Oulussa, Pirkanmaalla ja Savossa kisattiin juuri merkittävin kehittämispanoksin EU:n kulttuuripääkaupunkistatuksesta. Prosessi tuotti vahvan kulttuurimatkailun tuotekehitysimpulssin. Keski-Suomella olisi tähän kisaan panoksia kulttuurissa, taiteessa ja historiallisissa/museokohteissa.

Kulttuurilaitostemme peruspilarit luotiin, kun Suomi oli maatalousvaltainen maa ja kansa köyhää. Kulttuurin, taiteen, ja nyt lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajut leikkaukset ovat typerryttävä valinta.

Syyksi leikkauksiin esitetään leikkaustarve. Jos olisimme nostaneet veroja Vasemmistoliiton esittämällä tavalla (3000 euroa kuussa ansaitsevalle Netflixin maksun verran), nämä leikkaukset olisivat olleet tarpeettomia. Nyt ensi vuonna leikkauksia tulee reimasti lisää – ja on jo otettu puheeksi mm. kirjastoverkoston karsiminen. Olemme siinä muuten vuoden 1963 tasolla.

Jyväskylän kulttuurin ja sivistyksen leikkaukset edistävät henkistä köyhyyttä, ja heikentävät vetovoimaamme, kilpailukykyä ja hyvinvointia, ja heikentävät lastemme tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Toivotan kaikille huomattavasti parempaa vuotta 2024. Koska hallituksen lekkaukset edelleen heikentävät kuntien taloutta, toivon myös jokaisen kynnelle kykenevän osallistumaan SAK:n 1.2.2024 Helsingissä pitämään mielenosoitukseen hallituksen leikkauksia vastaan. Tekemällä muutamme asioita!

-Irma Hirsjärvi
Jyväskylän Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja 

ipa lapio