Jyväskylän kaupunki vaslogolla

VASEMMISTO VASTUSTAA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTUKSIA

Epävarmuus on merkittävin asia, jonka koronavirus on tuonut mukanaan. Yhteiskunnan suurin haaste on selvitä tästä tilanteesta, ja se vaatii perusteellista toimien pohtimista, jotta emme lisää omilla toimillamme kärsimystä, syrjäytymistä tai köyhyyttä.

Vasemmistoliitto luottaa ratkaisujen löytymiseen. Tämä johtuu siitä, että meillä on äskettäin ollut kokemusta epävarmasta taloudellisesta tilanteesta. Jos tarkastelemme, kuinka päätökset on tehty vuonna 1990-luvulla ja vuosien 2007 – 2008 talouskriisi aikana ja niiden jälkeen, ja pohdimme niiden seurauksia, voimme välttää toistamasta samoja virheitä.

Tuolloin kriisien ratkaisemiseksi hyväksyttiin politiikka, jolla leikattiin julkisia menoja. Tämä tehtiin vähentämällä julkisen sektorin työntekijöiden määrää ja työtuntien määrää. Muutos tehtiin kuulematta työntekijöitä, ja tuloksena julkispalvelujen laadun heikkeneminen vaikutti laajasti yleiseen hyvinvointiin. Se vaikutti raskaasti erityisesti hoivapuolen julkissektorin työntekijöihin, koska heitä oli vähemmän palvelemassa samaa tai kasvavaa väestöä. Lisäksi suurelle osalle syntyi epävarmuus työtilanteesta. Työntekijöiden ääntä ei kuunneltu eikä työntekijöiden ja työnantajan välillä ollut luottamusta.

Koronavirustilanne on tuonut selkeän viestin. Ne maat, joilla on hyvät ja vahvat julkiset palvelut, ovat maita, jotka pystyvät selviytymään tilanteesta vähimmin vaurioin. Tämä viittaa siihen, että tavoitteena pitäisi olla vahvistaa jo saatavilla olevia julkisia palveluja. Työntekijöiden lomauttaminen heikentää, ei vahvista, palveluja, eli kuntalaisten hyvinvointia.

Uskomme, että tämä aika vaatii sen, että haemme yhdessä ratkaisuja kohtaamiimme haasteisiin. Siksi lomautusten sijaan on syytä lähteä siitä, että työntekijät osallistuvat ratkaisujen luomiseen, sen sijaan että heitä mekaanisesti lomautetaan. Lomautussäästöt voivat tulla kalliiksi.

Näistä syistä vaadimme, että Jyväskylän kaupunki hylkää suunnitelmat lomauttaa kaupungin työntekijät, ja tuemme kaupungin henkilöstöjärjestöjen kantaa. Lomautuksista on luovuttu Tampereella, Oulussa ja useissa muissa kunnissa. Lomautuksen sijaan vaadimme, että neuvottelut työntekijöiden kanssa – yhdessä – aloitetaan heti ja työntekijöitä kuullaan kaikissa prosessin vaiheissa. Tavoite olkoon löytää säästöjä, jotka vähentävät kustannuksia ilman työpaikkojen- ja palvelujen laadun vähentämistä.

-Jyväskylän kaupungin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä