Jyväskylän vasemmiston kuntavaaliohjelma 2021

Talous kuntoon oikeudenmukaisesti Jokaisella on oikeus terveyteen ja hyvinvointiin Lasten, nuorten ja koulutuksen puolesta Kohtuuhintaista asumista kestävällä kaupunkisuunnittelulla Jyväskylästä ekologisen kestävyyden edelläkävijä Työtä, toimeentuloa ja reilut kuntatyön ehdot Kulttuuri- ja liikuntapalveluilla hyvinvointia kaikille Mitä vasemmiston valtuustoryhmä teki vuosina 2017-2021 Talous kuntoon oikeudenmukaisesti Seuraava kaupunginvaltuusto pääsee tekemään tärkeät linjaukset siitä, miten Jyväskylä saadaan jaloilleen koronakriisin jäljiltä. Vasemmisto haluaa sijoittaa voimavaroja ihmisten

Lue lisää...
Akseli Ekola

Kaavoitus on kaikkien asia

Kaavoitus on kuntien toimivallan kovaa ydintä. Sen avulla ohjataan maankäyttöä, rakentamista ja rakennusten käyttötarkoituksia. Kunnilla on siis käsissään laajat mahdollisuudet kehittää aluettaan kokonaisuutena. Tavoitteellisen kaavoituksen avulla voidaan mahdollistaa kaupungin elinvoimaisuus, viihtyvyys ja ekologinen kestävyys. Kaavoitusratkaisut myös muokkaavat kaupungin luonnetta jopa vuosisadoiksi eteenpäin. Samalla vanhat asemakaavat ja menneiden vuosikymmenten suunnittelun trendit luovat konkreettiset rakenteet, joiden puitteissa uutta rakennetaan. Kuvitellaan hetkeksi, millaiseen

Lue lisää...

Vastaus Perlaconin ”Jyväskylän kaupunki- onko kaupungilla varaa sopeuttaa vai olla sopeuttamatta?” raportille

Kiitämme Perlaconia ja erityisesti niitä, jotka kirjoittivat tämän ”Jyväskylän kaupunki- missä kaupungilla varaa sopeuttaa vai olla sopeuttamatta?” raportin. Jyväskylässä tarkastellaan talouttamme lyhyellä aikavälillä vuodesta toiseen. On hyvä, että nyt katsomme 4 vuotta eteenpäin, vaikka sekin on lyhyt aika. Jotta lyhytaikainen työ olisi todella tavoitteellista, sen on oltava osa pitkän aikavälin tavoitetta. Valitettavasti raportissa ei esitetty tällaista pitkän aikavälin tavoitetta. Se

Lue lisää...

Mistä kunta päättää?

Huhtikuun kuntavaaleissa äänestetään päättäjät kuntien valtuustoihin neljäksi seuraavaksi vuodeksi. Sinulla on kotikuntasi asukkaana mahdollisuus itse lähteä tavoittelemaan päättäjän paikkaa asettumalla kuntavaaliehdokkaaksi. Tai voit vapaasti valita mieleisesi ehdokkaan ja äänestää häntä valtuustoon. Valtuusto on tärkeä paikka. Valtuustossa tehdään kaikkia kuntalaisia koskevia päätöksiä, jotta asukkaiden arki olisi sujuvaa ja julkiset palvelut käytettävissä. Valtuutetut linjaavat, millaisin voimavaroin järjestetään koulutus- ja sivistyspalvelut, kuten kirjasto-

Lue lisää...
Kati Kytömaa 2

Vaikuta Jyväskylän tulevaisuuteen

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa kunnan päätöksissä ovat kaupunkimme lapset, nuoret, vanhukset, sekä pienipalkkaiset työntekijät. Kunnan päättäjät päättävät Jyväskylässä tärkeistä asioista, jotka koskettavat niin kaupunkimme työntekijöitä, kuin palveluiden käyttäjiä. Päätökset vaikuttavat kaikkien meidän arkeemme, mutta myös kaupunkimme maineeseen, vetovoimaan, sekä pitovoimaan. Päätöksillä voimme vaikuttaa, siihenkin että Jyväskylässä työskentelee riittävästi motivoituneita ja ammattitaitoisia ihmisiä vastaamassa kuntalaisten palveluista. Kun työnantaja huolehtii työssäjaksamisesta ja kohtelee

Lue lisää...
Ira Vainikainen

Monimuotoisia naapurustoja rakentamalla kaikki voittavat

Aktiivinen kaupunkisuunnittelu ja asuntopolitiikka ovat tehokas lääke alueellisen eriarvoistumisen kitkemiseksi. Kun samalle alueelle suunnitellaan monenlaista asumista, syntyy monimuotoinen naapurusto erilaisine asukkaineen. Yksi näkökulma on monisukupolvisuus – että alueella voi asua niin opiskelijoita, nuoria perheellisiä, keski-ikäisiä kuin senioreitakin. Toinen on varallisuus ja koulutustausta – on tärkeää, että hyvä- ja huono-osaiset kaupunkilaiset eivät päädy omiin karsinoihinsa. Vieri vieressä eläminen nimittäin lisää ymmärrystä

Lue lisää...

Kalenteri